home site
پیشگفتار
© by GKY
کارنامه 1390
شرکت برق منطقه ای یزد
کارنامه شرکت برق منطقه ای یزد
مقدمه

حمد وسپاس بي حد به پيشگاه قادر متعال، كه سالي ديگر را توفيق عنايت فرمود تا مجموعه كاركنان پرتلاش شركت برق منطقه اي يزد، با خدمت به مردم بزرگوار استان، دين خود را به جامعه اسلامي ادا نمايند.
شرکت برق منطقه ای یزد، با چشم انداز پیشتاز در سطح ملی، همواره اهتمام دارد با ایجاد بستری مناسب برای سرمایه گذاری، فعالیت و پیشرفت، هم راستا با توسعه پایدار و توجه به حفظ ارزش هایی همچون: خدمات رسانی، دانش محوری، کرامت انسانی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، افق های روشنی را برای مردمان سختکوش کویر ترسيم کند و به سهم خود، صنعت برق كشور را، در تحقق آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، همراهي و مساعدت نمايد.
درسال 1390 که با رهنمودهای صریح و دوراندیشانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، بر ضرورت توسعه کمی و کیفی در همه زمينه ها تأکید و به نام سال « جهاد اقتصادی » نامگذاری شد، کارکنان این شرکت نیز همچون سال های گذشته، با عزمی راسخ و همتی بارز، در فضای همدلی و وحدت در استان، با تمام توان خود کوشیدند تا مقدمه تحقق جهاد اقتصادی را فراهم آورند. برخی از این فعالیت های اثرگذار و بی بدیل را می توان به شرح ذیل بیان داشت:

پیگیری برای انجام 39 پروژه طرح انتقال شامل خطوط و پستهاي انتقال و فوق توزيع با اعتباری بالغ بر 580 میلیارد ریال و بهره برداری از 7 پروژه طرح انتقال با هزینه ای بالغ بر500 میلیارد ریال .
پيگيري احداث نيروگاههاي 500 مگاواتي شركت فراب وسرمايه گذاري ايران در شهر يزد و 800 مگاواتي چادرملو دراردكان ونيروگاه73مگاواتي ابركوه و43مگاواتي مهريزتوسط سازمان توسعه برق ايران.
بهره برداری و نظارت بر تعميرات اساسي و سرویس و نگهداری خطوط و پستهای انتقال و فوق توزیع و واحد هاي نيروگاهي وداشتن بالاترين ميزان توليد در پيك تابستان سال 90.
پیگیری و انجام پروژه های مدیریتی شرکت نظیر مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش و تشکیل کمیته تهیه سند توسعه انرژی در استان با تولیت شرکت برق منطقه ای یزد .
برنامه ریزی جهت مدیریت بار و انرژی در شبکه انتقال و فوق توزیع و مطالعه و امکانسنجی نحوه تغذیه متقاضیان بزرگ برق و اتمام و استقرار پروژه EGIS
برنامه های سال 91 :
پیگیری برای تکمیل 32 پروژه ه نیمه تمام طرحهای انتقال و فوق توزیع و شروع چند پروژه جدید
برنامه ریزی جهت ادامه بهره برداری بهینه از شبکه و کاهش حوادث و تلفات در شبکه های انتقال و فوق توزیع
برنامه ریزی جهت پخش بار و مدیریت بر نحوه تغذیه مشترکین و متقاضیان بزرگ برق
پیگیری و ارتقاء برنامه های مدیریتی نظیر مدیریت دانش و ایجاد سیستمهای مکانیزه مبتنی بر فرآیند نظیر سیستم کنترل پروژه و سیستم جامع آمار و اطلاعات .
محمد حسن صباغ زادگان
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
مقدمه