این دسته شامل کلیه آمارهای شرکت برق منطقه ای یزد می باشد

تمامی حقوق متعلق به شرکت برق منطقه ای یزد می باشد.