شامل امارهای ماهیانه و سه ماهه و فصلی و دوره ای

تمامی حقوق متعلق به شرکت برق منطقه ای یزد می باشد.