شامل کلیه امارهای سالیانه برق یزد می باشد

تمامی حقوق متعلق به شرکت برق منطقه ای یزد می باشد.