معرفی همکاران دفتر

مدیر دفتر: سید محمد  حسین غیاثی

کارشناس مسئول آمار : خانم یگدانه

کارشناس آمار: مهدی برزکر

 

تمامی حقوق متعلق به شرکت برق منطقه ای یزد می باشد.